عثمان آغلان

نام و نام خانوادگی : عثمان آغلان نام مستعار:وه‌ستا عثمان محل تولد :سردشت تاریخ تولد : 1301 تاریخ جانباختن :1361.08.24 محل و نحوه جانباختن: آغلان (سردشت) . اصابت راکت هواپیما زندگی نامه :