صدیق شیرخوار

صدیق شیرخوار

نام و نام خانوادگی : صدیق شیرخوار نام مستعار:صدیق سرچاوه‌ایی محل تولد :منطقه بوکان تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1362.03.20 محل و نحوه جانباختن: آشی گولان (بوکان) . ترکش خمپاره زندگی نامه :