غلام خزایی

نام و نام خانوادگی : غلام خزایی نام مستعار:ندارد محل تولد :کرمانشاە تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1359.02.19 محل و نحوه جانباختن: اطراف کامیاران . درگیری با یورش نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد جنگی پاول

محمد جنگی پاول

نام و نام خانوادگی : محمد جنگی پاول نام مستعار:ندارد محل تولد : قلعەگاە فیزولابگی (سقز) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.08.21 محل و نحوه جانباختن: بوکان . در حادثه تصادف ماشین حین ماموریت تشکیلاتی زندگی نامه :

مطلب چابک

مطلب چابک

نام و نام خانوادگی : مطلب چابک نام مستعار:ندارد محل تولد :بوکان تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1358.07.10 محل و نحوه جانباختن: شهر بوکان . تیرباران توسط سپاه پاسداران

محمد درسید

نام و نام خانوادگی : محمد درسید نام مستعار:ندارد محل تولد :ساوا (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.04.23 محل و نحوه جانباختن: مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی زندگی نامه :