احمد بهشتی

احمد بهشتی

نام و نام خانوادگی : احمد بهشتی نام مستعار:یوسف محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1364.08.01 محل و نحوه جانباختن: اطراف پادگان مریوان . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :

احمد سیده

احمد سیده

نام و نام خانوادگی : احمد سیده نام مستعار:ندارد محل تولد :خورخوره (مهاباد) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1364.02.09 محل و نحوه جانباختن: باغلوبه (بوکان) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

ارسلان رحیمی

ارسلان رحیمی

نام و نام خانوادگی : ارسلان رحیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :بنه‌خوی (بانه) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.07.05 محل و نحوه جانباختن: قول استیر( بانه) . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :

ابراهیم مکری

ابراهیم مکری

نام و نام خانوادگی : ابراهیم مکری نام مستعار:برایم غریب محل تولد :شارویران (مهاباد) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.08.22 محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :