سعید معینی

 

 • نام و نام خانوادگی: سعید معینی
 • اسم مستعار: خانه
 • محل تولد: مهاباد
 • تاریخ تولد: 1329
 • تاریخ جانباختن: 1357.03.31
 • محل و نحوه جانباختن: ده‌ری (ماوت کردستان عراق) ـ درگیری با نیروهای بعث+

(بیشتر…)

جعفر شفیعی

 • نام و نام خانوادگی : جعفر شفیعی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بوکان
 • تاریخ تولد : 1330
 • تاریخ جانباختن :1366.08.07
 • محل و نحوه جانباختن: کردستان عراق . تصادف ماشین حامل او

زندگی نامه :

صدیق کمانگر

 • نام و نام خانوادگی : صدیق کمانگر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :آفریان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1325
 • تاریخ جانباختن :1368.06.13
 • محل و نحوه جانباختن: کردستان عراق ـ ترور توسط عامل جمهوری اسلامی

(بیشتر…)