سعید معینی

 

  • نام و نام خانوادگی: سعید معینی
  • اسم مستعار: خانه
  • محل تولد: مهاباد
  • تاریخ تولد: 1329
  • تاریخ جانباختن: 1357.03.31
  • محل و نحوه جانباختن: ده‌ری (ماوت کردستان عراق) ـ درگیری با نیروهای بعث+

(بیشتر…)