پروین رستم گرجی

 • نام و نام خانوادگی : پروین رستم گرجی
 • نام مستعار:کژال
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1340.09.20
 • تاریخ جانباختن :1365.06.25
 • محل و نحوه جانباختن: مالومه (عراق) . اصابت ترکش توپ رژیم بعث عراق

زندگی نامه :

نسرین رستم گرجی

 • نام و نام خانوادگی : نسرین رستم گرجی
 • نام مستعار:ویدا
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1339.01.01
 • تاریخ جانباختن :1365.06.25
 • محل و نحوه جانباختن: مالومه (عراق) . اصابت ترکش توپ رژیم بعث عراق

زندگی نامه :

عارف مولانایی

 • نام و نام خانوادگی : عارف مولانایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ماسان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1365.06.25
 • محل و نحوه جانباختن: مالومه (عراق) . بر اثر اصابت توپ ارتش عراق

زندگی نامه :