سیروان انوری ضیایی

 • نام و نام خانوادگی : سیروان انوری ضیایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1381.06.28
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . به شیوه ای نامعلوم

(بیشتر…)

کریم شاکری

 • نام و نام خانوادگی : کریم شاکری
 • نام مستعار:حسن لر
 • محل تولد :خرم آباد
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1366.07.02
 • محل و نحوه جانباختن: اردوگاه چناره (کردستان عراق) . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

رئوف امینی

 • نام و نام خانوادگی : رئوف امینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد : سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.05.10
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . در درگیری 1361.01.10 دول هرزن زخمی شده بود

زندگی نامه :

حبیب الله لطف اللهی

 • نام و نام خانوادگی : حبیب الله لطف اللهی
 • نام مستعار:سید حسن
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ جانباختن :1360.06.23
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . تیرباران

 

عمر احمدی

 • نام و نام خانوادگی : عمر احمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

احمد فتحی

 • نام و نام خانوادگی : احمد فتحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.05.25
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی تیرباران شد

زندگی نامه :

حسن صالحی

 • نام و نام خانوادگی : حسن صالحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.11.29
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

جلال جلالی

 • نام و نام خانوادگی : جلال جلالی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1326
 • تاریخ جانباختن :1358.04.26
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . بر اثر انفجار بمب در میدان اسلحه فروشی این شهر

(بیشتر…)