نبی یوسفی

 • نام و نام خانوادگی : نبی یوسفی
 • نام مستعار:ریبوار
 • محل تولد :الک (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

نصرالله بهمنی

 • نام و نام خانوادگی : نصرالله بهمنی
 • نام مستعار:مام نه‌سی
 • محل تولد :بلە بزان (اورامان)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1363.08.25
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات اسیر و سپس تیرباران شد

زندگی نامه :

نصرالله رستمی

 • نام و نام خانوادگی : نصرالله رستمی
 • نام مستعار:نه‌سی پالنگان
 • محل تولد :پالنگان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.06.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف شهر پاوه . کمین نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نظیفه لطف اللهی

 • نام و نام خانوادگی : نظیفه لطف اللهی
 • نام مستعار:مهناز
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1363.12.21
 • محل و نحوه جانباختن: سیسارک وچومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات

زندگی نامه :

نعمت جولایی

 • نام و نام خانوادگی : نعمت جولایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :میانه (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.10.11
 • محل و نحوه جانباختن: عصرآباد (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

هاجر فیضی

 • نام و نام خانوادگی : هاجر فیضی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اطراف (لنگرود)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1363.03.01
 • محل و نحوه جانباختن: لنگرود . توسط عوامل مدیریت کارخانه پالما

زندگی نامه :

هادی فلاحی

 • نام و نام خانوادگی : هادی فلاحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

ميرزا زاهدی

 • نام و نام خانوادگی : ميرزا زاهدی
 • نام مستعار:علی آرمان
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.08.25
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . توسط حزب دمکرات تیرباران شد

زندگی نامه :

هاشم سریدی

 • نام و نام خانوادگی : هاشم سریدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :امامزاده هاشم (رشت)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1363.04.26
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

میکائیل عبدی نژاد

 • نام و نام خانوادگی : میکائیل عبدی نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.10.12
 • محل و نحوه جانباختن: سپی بن (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم

زندگی نامه :