فایق طاهری

 • نام و نام خانوادگی : فایق طاهری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد : مهاباد
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1361.07.24
 • محل و نحوه جانباختن: قولقله (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محمد محمود زاده

 • نام و نام خانوادگی : محمد محمود زاده
 • نام مستعار: لالە حەمە
 • محل تولد :زلفیله‌ (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1361.07.22
 • محل و نحوه جانباختن: آزاد (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

عبدالله آویزه

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله آویزه
 • نام مستعار:عەبە یەكێه تی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.02.11
 • محل و نحوه جانباختن: روستای هلوان (سنندج) . انفجار در جریان ساخت مین ضد تانک همراه با رفیق حبیب الله (مشهور به حیب الله ئه نگوس)

زندگی نامه :

 

طیب عباسی

 • نام و نام خانوادگی : طیب عباسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361
 • محل و نحوه جانباختن: تهران . تیرباران

زندگی نامه :