زاهد شفیعی

 • نام و نام خانوادگی : زاهد شفیعی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

شهاب سعیدی

 • نام و نام خانوادگی : شهاب سعیدی
 • نام مستعار:شهاب سور
 • محل تولد :هشمیز (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1350
 • تاریخ جانباختن :1368.07.08
 • محل و نحوه جانباختن: گویزه کویر (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

شهین ساعدی

 • نام و نام خانوادگی : شهین ساعدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :موچش (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1368.06.29
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف روستای شیره . در جریان یورش افراد مسلح حزب دمکرات

زندگی نامه :

صدیق میرکی

 • نام و نام خانوادگی : صدیق میرکی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

فریدون فاروقی

 • نام و نام خانوادگی : فریدون فاروقی
 • نام مستعار:؟
 • محل تولد :قیلسون (سقز)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: سقز . نامشخص

زندگی نامه :

قاسم دانشفر

 • نام و نام خانوادگی : قاسم دانشفر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

ابوبکر رسولی

 • نام و نام خانوادگی : ابوبکر رسولی
 • نام مستعار:؟
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

بهمن ایوبی

 • نام و نام خانوادگی : بهمن ایوبی
 • نام مستعار:؟
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1368
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

بهمن جوادی

 • نام و نام خانوادگی : بهمن جوادی
 • نام مستعار:غلام کشاورز
 • محل تولد :گچساران (خوزستان)
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1368.06.04
 • محل و نحوه جانباختن: لارانکای (قبرس) . ترور توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

ابوبکر سلیمانی

 • نام و نام خانوادگی : ابوبکر سلیمانی
 • نام مستعار:ابوبکر دیزو
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1368
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :