یحیی ایرجی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی ایرجی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1363.03.25
 • محل و نحوه جانباختن: قروچای () . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

(بیشتر…)

یدالله ضعیفی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله ضعیفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1363.07.15
 • محل و نحوه جانباختن: قزل بلاغ (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله فیروزیار

 • نام و نام خانوادگی : یدالله فیروزیار
 • نام مستعار:علا سنه‌یی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1363.12.18
 • محل و نحوه جانباختن: بردسییان (ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

ناصح شریفی

 • نام و نام خانوادگی : ناصح شریفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.04.12
 • محل و نحوه جانباختن: ترجان (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

ناصر حیدری

 • نام و نام خانوادگی : ناصر حیدری
 • نام مستعار:ناصر پاوه
 • محل تولد :پاوه
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.03.09
 • محل و نحوه جانباختن: ثلاث و باوجانی (کرمانشاه) . انفجار مین

زندگی نامه :

نادر حسینی

 • نام و نام خانوادگی : نادر حسینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :مرداد 1363
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

ناصر علوی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر علوی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کورانه (ارومیه)
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1363.04.03
 • محل و نحوه جانباختن: گیجه (ارومیه) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

ناصر فاتحی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر فاتحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1363.01.18
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (مهاباد . پسوه)

زندگی نامه :

نامق محمودی

 • نام و نام خانوادگی : نامق محمودی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.11.13
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

نبی رضایی

 • نام و نام خانوادگی : نبی رضایی
 • نام مستعار:نبی تازاوا
 • محل تولد :تازه آباد (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1363.04.12
 • محل و نحوه جانباختن: ترجان (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :