یدالله خاطری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله خاطری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1360.05.31
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . مقابله با حمله مشترک حزب دمکرات و افراد رزگاری

زندگی نامه :

کمال محزونی

 • نام و نام خانوادگی : کمال محزونی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1360.08.08
 • محل و نحوه جانباختن: زندان بانه . زیر شکنجه

زندگی نامه :

نصرالله

 • نام و نام خانوادگی : نصرالله
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :نشور (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :تیرماه 1360
 • محل و نحوه جانباختن: نشور (کامیاران) . تیرباران توسط عوامل رژیم

زندگی نامه :

کریم فتاحی

 • نام و نام خانوادگی : کریم فتاحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :علی آباد (نقده)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.18.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

هوشنگ توحیدی

 • نام و نام خانوادگی : هوشنگ توحیدی
 • نام مستعار:علی
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1360.04.08
 • محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . اعدام

زندگی نامه :

محمود فاضل پور

 • نام و نام خانوادگی : محمود فاضل پور
 • نام مستعار:محمود قه‌ناسه‌
 • محل تولد :بێلۆكه‌ (سه‌رده‌شت)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1360.04.23
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

مصطفی آبزن

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی آبزن
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قارنی (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1360.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

مسعود محمدی

 • نام و نام خانوادگی : مسعود محمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1360.09.13
 • محل و نحوه جانباختن: منطقه دیواندره . زخمی و بعد از یک هفته جانباخت

زندگی نامه :

مظفر عزیز زاده

 • نام و نام خانوادگی : مظفر عزیز زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :پاوه
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1360.05.31
 • محل و نحوه جانباختن: گازرخانی (کامیاران) . درجریان درگیری با حزب دمکرات زخمی و بعدا جان باخت

زندگی نامه :

مهدی زندی

 • نام و نام خانوادگی : مهدی زندی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1360.06.20
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . اعدام توسط نیروهای رژیم

زندگی نامه :