عبدالله آویزه

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله آویزه
 • نام مستعار:عەبە یەكێه تی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.02.11
 • محل و نحوه جانباختن: روستای هلوان (سنندج) . انفجار در جریان ساخت مین ضد تانک همراه با رفیق حبیب الله (مشهور به حیب الله ئه نگوس)

زندگی نامه :

 

طیب عباسی

 • نام و نام خانوادگی : طیب عباسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361
 • محل و نحوه جانباختن: تهران . تیرباران

زندگی نامه :

داود خرمی

 • نام و نام خانوادگی : داوود خرمی
 • اسم مستعار:ندارد
 • محل تولد: مهاباد
 • تاریخ تولد: 1335
 • تاریخ جانباختن: 1360
 • محل و نحوه جانباختن: مهاباد – به آتش کشیدن خود در سلول انفرادی بعد از ماه ها شکنجه و مقاومت قهرمانانه

(بیشتر…)