عماد مجتهدی

 • نام و نام خانوادگی : عماد مجتهدی
 • نام مستعار:ایرج
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.07.29
 • محل و نحوه جانباختن: هاله دره (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

عطا مفاخری

 • نام و نام خانوادگی : عطا مفاخری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.11.07
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . حادثه ناگوار

زندگی نامه :

رزم آرا مرادی

 • نام و نام خانوادگی : رزم آرا مرادی
 • نام مستعار:چگوارا
 • محل تولد :تنگیسر (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1363.05.03
 • محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

(بیشتر…)

خالد نوری

 • نام و نام خانوادگی : خالد نوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ماموخ (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.05.01
 • محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم

زندگی نامه :

انور حسینی

 • نام و نام خانوادگی : انور حسینی
 • نام مستعار:شهاب گزان
 • محل تولد :گزان (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تَینال-سارال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :

عباس اکبر آبادی

 • نام و نام خانوادگی : عباس اکبر آبادی
 • نام مستعار:عباس ئەکوراوە
 • محل تولد :اکبرآباد (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: هالدرە بالا (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

رحیم ماملی

 • نام و نام خانوادگی : رحیم ماملی
 • نام مستعار:نجات
 • محل تولد : مهاباد
 • تاریخ تولد : 1345
 • ؟تاریخ جانباختن :19/06/1362
 • محل و نحوه جانباختن: تبریز . اعدام

زندگی نامه :

کمال ولیانی

 • نام و نام خانوادگی : کمال ولیانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1362.03.20
 • محل و نحوه جانباختن: سردارآباد (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم

زندگی نامه :

عبدالله محمدی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله محمدی
 • نام مستعار:صوفي عبدالله
 • محل تولد :هاله دره (سنندج)
 • تاریخ تولد : احتمالا 1306
 • تاریخ جانباختن :1362.03.19
 • محل و نحوه جانباختن: زندان قزل حصار . تیرباران

(بیشتر…)

فرهاد فرجاد

 • نام و نام خانوادگی : فرهاد فرجاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1331
 • تاریخ جانباختن :1362.03.05
 • محل و نحوه جانباختن: زندان کرمانشاه . تیرباران

(بیشتر…)