صدیق مرادی

 • نام و نام خانوادگی : صدیق مرادی
 • نام مستعار:صدیق گەونتو
 • محل تولد :گەونتو (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

بدیع اسماعیلی

 • نام و نام خانوادگی : بدیع اسماعیلی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :باوریز (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محمدحسین محمودزادە

 • نام و نام خانوادگی : محمد حسین محمودزادە
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد زولفیلە فیزولابگی بوکان
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن : 1366
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . اعدام در زندان رژیم

(بیشتر…)

خالد حسینی

 • نام و نام خانوادگی : خالد حسینی
 • نام مستعار: ندارد
 • محل تولد قلندر فیزولابگی بوکان
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن : 1366
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . اعدام در زندان رژیم

(بیشتر…)

ابراهیم فرج اللهی

 • نام و نام خانوادگی : ابراهیم فرج اللهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد قلندر فیزولابگی بوکان
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن : 1366
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . اعدام

(بیشتر…)

محمد حسین محمود زاده

 • نام و نام خانوادگی : محمد حسین محمود زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :زولفیلە فیزولابگی (بوکان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366
 • محل و نحوه جانباختن: ؟. اعدام در زندان رژیم