احمد امیری

  • نام و نام خانوادگی : احمد امیری
  • نام مستعار:صادق چاوکال
  • محل تولد :سنندج
  • تاریخ تولد : 1342
  • تاریخ جانباختن :1369.09.12
  • محل و نحوه جانباختن: یکی از زندانهای رژیم . اعدام

زندگی نامه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.