نسرین رستم گرجی

  • نام و نام خانوادگی : نسرین رستم گرجی
  • نام مستعار:ویدا
  • محل تولد :سنندج
  • تاریخ تولد : 1339.01.01
  • تاریخ جانباختن :1365.06.25
  • محل و نحوه جانباختن: مالومه (عراق) . اصابت ترکش توپ رژیم بعث عراق

زندگی نامه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.