کریم سوری

  • نام و نام خانوادگی : کریم سوری
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :قوڕەبەراز (بوکان)
  • تاریخ تولد : ؟
  • تاریخ جانباختن :1361.09.03
  • محل و نحوه جانباختن: تازه قلا (بوکان) . انفجار مین در مقر پیشمرگان

زندگی نامه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.