فرهاد شعبانی

  • نام و نام خانوادگی : فرهاد شعبانی
  • اسم مستعار: ندارد
  • تاریخ تولد:
  • تاریخ جانباختن: 30/03/1400
  • محل و نحوه جانباختن: کشور سوئد بعد از چند ماه مبارزه با بیماری سرطان

(بیشتر…)