رئوف قرآنی

 • اسم مستعار: ندارد
 • محل تولد: سقز
 • تاریخ تولد: ؟
 • تاریخ جانباختن: 1357.11.23
 • محل و نحوه جانباختن: در جریان  درگیری با نیروهای رژیم شاه

رئوف کریمی

 • نام و نام خانوادگی : رئوف کریمی
 • اسم مستعار:ندارد
 • تاریخ تولد: ؟
 • تاریخ جانباختن: 1357.11.12
 • محل و نحوه جانباختن: تهران ـ در جریان قیام

سلیمان تیکان تپه

 • نام و نام خانوادگی: سلیمان تیکان تپه
 • اسم مستعار: ندارد
 • محل تولد: تیکان تپه
 • تاریخ تولد: 1329
 • تاریخ جانباختن: 1357.12.29
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج ـ در جنگ نوروز خونین سنندج

محمد حسین کریمی

 • نام و نام خانوادگی : محمد حسین کریمی
 • اسم مستعار: ندارد
 • محل تولد: سقز
 • تاریخ تولد: 1327
 • تاریخ جانباختن: 1357.11.26
 • محل و نحوه جانباختن: سقز ـ در جریان تسخیر شهربانی سقز

سعید معینی

 

 • نام و نام خانوادگی: سعید معینی
 • اسم مستعار: خانه
 • محل تولد: مهاباد
 • تاریخ تولد: 1329
 • تاریخ جانباختن: 1357.03.31
 • محل و نحوه جانباختن: ده‌ری (ماوت کردستان عراق) ـ درگیری با نیروهای بعث+

(بیشتر…)