فرهاد شعبانی

 • نام و نام خانوادگی : فرهاد شعبانی
 • اسم مستعار: ندارد
 • تاریخ تولد:
 • تاریخ جانباختن: 30/03/1400
 • محل و نحوه جانباختن: کشور سوئد بعد از چند ماه مبارزه با بیماری سرطان

(بیشتر…)

شهین بنی اردلان

 • نام و نام خانوادگی : شهین بنی اردلان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1355
 • تاریخ جانباختن :1391.02.29
 • محل و نحوه جانباختن: سلیمانه (عراق) . بر اثر بیماری

زندگی نامه :

شمال عبدالهی

 • نام و نام خانوادگی : شمال عبدالهی
 • نام مستعار:جمال سردشت
 • محل تولد :بیژوه (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1358.05.27
 • تاریخ جانباختن :1393.01.25
 • محل و نحوه جانباختن: انگلیس . بر اثر بیماری سرطان

زندگی نامه :

بهروز درخشان

 • نام و نام خانوادگی : بهروز درخشان
 • نام مستعار:پرویز
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1357
 • تاریخ جانباختن :1392.11.21
 • محل و نحوه جانباختن: زرگویز (کردستان عراق) . حادثه دلخراش

زندگی نامه :

(بیشتر…)

صالح کیفی

 • نام و نام خانوادگی : صالح کیفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 18.05.1328
 • تاریخ جانباختن :1391.03.12
 • محل و نحوه جانباختن: بر اثر بیماری .در بیمارستانی در شهر استکهلم ( سوئد)

زندگی نامه :