بهروز درخشان

  • نام و نام خانوادگی : بهروز درخشان
  • نام مستعار:پرویز
  • محل تولد :سنندج
  • تاریخ تولد : 1357
  • تاریخ جانباختن :1392.11.21
  • محل و نحوه جانباختن: زرگویز (کردستان عراق) . حادثه دلخراش

زندگی نامه :

(بیشتر…)