محمد گلابی

 • نام و نام خانوادگی : محمد گلابی
 • نام مستعار:حه مه چاوشین
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1381.12.11
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . اعدام

زندگی نامه :

سیروان انوری ضیایی

 • نام و نام خانوادگی : سیروان انوری ضیایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1381.06.28
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . به شیوه ای نامعلوم

(بیشتر…)

عبدالله آدمی

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله آدمی
 • نام مستعار:مام عبدالله
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1381.12.17
 • محل و نحوه جانباختن: زرگویز . سکته قلبی

زندگی نامه :

محمد کریم فتحی

 • نام و نام خانوادگی : محمد کریم فتحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1292
 • تاریخ جانباختن :دیماه 1381
 • محل و نحوه جانباختن: اویهنگ . مرگ طبیعی

زندگی نامه :