توفیق محمودی

توفیق محمودی

 • نام و نام خانوادگی : توفیق محمودی
 • نام مستعار : ندارد
 • محل تولد : گزان سفلی
 • تاریخ تولد :01-01-1344
 • تاریخ جانباختن: 22-07-1364
 • محل و نحوه جانباختن : روستای هانگلان (سنندج) – ترور بعد از درگیری لفظی با یکی از مزدوران رژیم

(بیشتر…)

صدیق کمانگر

 • نام و نام خانوادگی: صدیق کمانگر
 • نام مستعار: صدیق آفریانی
 • محل تولد: آفریان (کامیاران)
 • تاریخ تولد: 1334
 • تاریخ جانباختن: 1362.07.25
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) ـ مقابله با تهاجم وسیع رژیم

(بیشتر…)

کمال رحمانپور

 • نام و نام خانوادگی : کمال رحمانپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.09.06
 • محل و نحوه جانباختن: خره جو (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کمال علیار

 • نام و نام خانوادگی : کمال علیار
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :وشتپه (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1363.03.07
 • محل و نحوه جانباختن: گاوشله (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کوروش شاهویی مقدم

 • نام و نام خانوادگی : کوروش شاهویی مقدم
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1363.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: ثلاث وباوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یاسین ایراندوست

 • نام و نام خانوادگی : یاسین ایراندوست
 • نام مستعار:آرام
 • محل تولد :منطقه ایناخی (عراق)
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1363.06.02
 • محل و نحوه جانباختن: ثلاث و باوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یحیی ایرجی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی ایرجی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1363.03.25
 • محل و نحوه جانباختن: قروچای () . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

(بیشتر…)

یدالله ضعیفی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله ضعیفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1363.07.15
 • محل و نحوه جانباختن: قزل بلاغ (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله فیروزیار

 • نام و نام خانوادگی : یدالله فیروزیار
 • نام مستعار:علا سنه‌یی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1363.12.18
 • محل و نحوه جانباختن: بردسییان (ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

پرویز اویهنگی

 • نام و نام خانوادگی : پرویز اویهنگی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1363.01.17
 • محل و نحوه جانباختن: بەردەسپی (سنندج) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :