علی اصغر مهتدی

 • نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی
 • نام مستعار: اصغر کامیاران
 • محل تولدکامیاران
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1366
 • محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

حسین سفری

 • نام و نام خانوادگی : حسین سفری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد تهران
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :27-5-1365
 • محل و نحوه جانباختن: سقز – درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

حیدر میدانی

 • نام و نام خانوادگی : حیدر میدانی
 • نام مستعار: ندارد
 • محل تولد : روستای تیز آباد – سقز
 • تاریخ تولد : نامشخص
 • تاریخ جانباختن :24-8-1365
 • محل و نحوه جانباختن:  بلندی های “حاجی کیمی” بوکان – درگیری با نیروهای حزب دموکرات

(بیشتر…)

یداللە اسکندری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله اسکندری
 • نام مستعار: ئیسکەندر عەسر ئاوا
 • محل تولد :عصر آباد – کامیاران
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1-2-1362
 • محل و نحوه جانباختن:  تازە آباد – سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

توفیق محمودی

توفیق محمودی

 • نام و نام خانوادگی : توفیق محمودی
 • نام مستعار : ندارد
 • محل تولد : گزان سفلی
 • تاریخ تولد :01-01-1344
 • تاریخ جانباختن: 22-07-1364
 • محل و نحوه جانباختن : روستای هانگلان (سنندج) – ترور بعد از درگیری لفظی با یکی از مزدوران رژیم

(بیشتر…)

صدیق کمانگر

 • نام و نام خانوادگی: صدیق کمانگر
 • نام مستعار: صدیق آفریانی
 • محل تولد: آفریان (کامیاران)
 • تاریخ تولد: 1334
 • تاریخ جانباختن: 1362.07.25
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) ـ مقابله با تهاجم وسیع رژیم

(بیشتر…)

پرویز گل افشان

 • نام و نام خانوادگی : پرویز گل افشان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

کریم حاجی میرزایی

 • نام و نام خانوادگی : کریم حاجی میرزایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :باوریز (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1326
 • تاریخ جانباختن :مهرماه 1363
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . اعدام

زندگی نامه :

ژیلا عندلیبی

 • نام و نام خانوادگی : ژیلا عندلیبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1363.11.06
 • محل و نحوه جانباختن: اورامان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

کامران ابراهیم نژاد

 • نام و نام خانوادگی : کامران ابراهیم نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1363.01.18
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (مهاباد . پسوه)

زندگی نامه :