حسین پیرخضرانیان

 • نام و نام خانوادگی : حسین پیرخضرانیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :پیرخضران (مریوان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.06.03
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران در پادگان شهر مریوان

سخنان رفیق حسین پیرخضرانیان در وستای بیله مریوان سال 1357

.



زندگی نامه رفیق مبارز و خستگی ناپذیر حسین پیرخضرانیان


گرامی باد یاد رفیق حسین پیرخضرانیان

گرامی باد یاد کمونیست خستگی ناپذیر، رفیق حسین پیرخضرانیان
حسین پیرخضرانیان از رفقای بسیار با ارزش ما بود.او در دل زحمتکشان مبارز مناطق دیواندرە ، سنندج ، سارال و مریوان جای داشت. او سخنور و مبلغی چیرە دست و سازماندهی توانا بود.تمام زندگی و هستی خود را وقف امر انقلاب و رهایی طبقه کارگرساخت.حسین تا دم مرگ لحظه ای از مبارزە در راه ارتقاء آگاهی و تشکل یابی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا باز نایستاد.او به همان اندازە ای که مورد کینه استثمارگران و مرتجعان منطقه بود دە ها برابر بین زنان و مردان این منطقه محبوبیت داشت.
رفیق حسین پیرخضرانیان از رفقای کاردان و با سابقه کومه‌له، بعد از اشغال نظامی شهر مریوان، به دنبال یورش ٢٨ مرداد رژیم جهل و سرمایه به کردستان، دستگیر شد .
تاریخ سوم شهریور ماه ١٣٥٨در پادگان مریوان به دست مزدوران رژیم جمهوری اسلامی تیر باران شد.کومه‌له یکی دیگر از فعالین کار آزمودە و تودە ای خود را از دست داد.
رفیقی که جای خالی او در میان ما همیشه احساس می‌شود.چهره ای آشنا و شناخته شده برای مردم زحمتکش شهر و روستاهای اطراف دیواندرە و مریوان بود.
رفیق حسین پیرخضرانیان عضو ‍ بود، او به واسطه فعالیت های سیاسی آگاه گرانه به عنوان مبلغی توانا و چیره دست شناخته شده بود. فعالیت های آگاه گرانه رفیق حسین تأثیر بسیار زیادی بر روی مردم مناطق دیواندرە و مریوان گذاشت. او نقش بزرگی در شناساندن جریان کومه‌له و جلب مردم زحمتکش این مناطق به سوی اهداف و سیاست های کومه‌له در مقابل احزاب ناسیونالیستی ایفا کرد.
رفیق حسین یکی از کسانی بود که توانست فعالیت های اتحادیە ی دهقانان را در مناطق دیواندره و مریوان گسترش دهد.
یاد مبارزات و اخلاق و رفتار انقلابی او هیچگاه از قلب زحمتکشان وادامه دهندگان راهش زدودە نخواهد شد.

یادش گرامی و راهش پررهرو باد

ما هرگز نمی توانیم چنین یاد نامه ای از رفیق حسین تهیه کنیم که گویای اکثر خصوصیات و روحیات این رفیق جان باخته باشد. آنچه از او برایمان ماندە درسهایی برای آیندە است که به پیشمرگان بعدی کومه‌له ارائه کنیم درس هایی از زندگی و مبارزه خستگی ناپذیر او.

حسین پیرخضرانیان
.

.

.

نوشته‌های مشابه

3 دیدگاه

 1. درود
  رفیق عزیز، دامنە فعالیت رفیق حسین، تنها محدود بە دیواندرە و مریوان نبود بلکە رفیق در میان فعالین و زحمت کشان شهر سنندج و سارال سنندج، شخصیتی مطرح بود. فعالیت های رفیق حسین، در میان مردم زحمت کش سارال و سنندج، کماکان ماندگار است. زحمت بکش این نکات را بە زندگی مبارزاتی، رفیق حسین، اضافە کن.
  با تشکر
  صدیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *