شهین بنی اردلان

  • نام و نام خانوادگی : شهین بنی اردلان
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :سنندج
  • تاریخ تولد : 1355
  • تاریخ جانباختن :1391.02.29
  • محل و نحوه جانباختن: سلیمانه (عراق) . بر اثر بیماری

زندگی نامه :