منوچهر کهربایی

  • نام و نام خانوادگی : منوچهر کهربایی
  • نام مستعار:ندارد
  • محل تولد :سنندج
  • تاریخ تولد : 1334
  • تاریخ جانباختن :1365.05.01
  • محل و نحوه جانباختن: تازه آباد (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :