ابوبکر

 • نام و نام خانوادگی : ابوبکر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اشنویه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.08.29
 • محل و نحوه جانباختن: اوزوندره (اشنویه) . خمپاره باران روستا

زندگی نامه :

رضا باجلانی

 • نام و نام خانوادگی : رضا باجلانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :عصرآباد (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1359.12.27
 • محل و نحوه جانباختن:عصرآباد کامیاران (کامیاران) . انفجار مین در مقر

زندگی نامه :

جلال گویلی

 • نام و نام خانوادگی : جلال گویلی
 • نام مستعار:جلال كیلانه
 • محل تولد :کیلانە (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.04.22
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . درگیری با رژیم جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

اسدالله پرتونوری

 • نام و نام خانوادگی : اسدالله پرتونوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1359.03.08
 • محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

(بیشتر…)

سیف الله کریمی

 • نام و نام خانوادگی : سیف الله کریمی
 • نام مستعار:آریز
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1359.02.31
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم

زندگی نامه :

(بیشتر…)

غلام خزایی

 • نام و نام خانوادگی : غلام خزایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کرمانشاە
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1359.02.19
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف کامیاران . درگیری با یورش نیروهای رژیم

زندگی نامه :