علی اصغر مهتدی

 • نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی
 • نام مستعار: اصغر کامیاران
 • محل تولدکامیاران
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1366
 • محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

جلال سلیمی

 • نام و نام خانوادگی : جلال سلیمی
 • نام مستعار:ماموستا جلال
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :2008.08.23
 • محل و نحوه جانباختن: یوتبوری . در اثر بیماری سرطان

زندگی نامه :

مهری زمانی

 • نام و نام خانوادگی : مهری زمانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :زمستان 1362
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

منصور عظیمی

 • نام و نام خانوادگی : منصور عظیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :زمستان 1362
 • محل و نحوه جانباختن: زندان (؟) . اعدام

زندگی نامه :

بیژن عباسیان

 • نام و نام خانوادگی : بیژن عباسیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :زمستان 1362
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

حسن بابکری

 • نام و نام خانوادگی : حسن بابکری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :چاخلو در فیزولابگی سقز
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :آذر 1361
 • محل و نحوه جانباختن: درویشان سقز . درگیری با نیروهای رژیم